background

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Erdemler Elektromekanik sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda, tüm İK süreçlerinde çalışanlar arası herhangi bir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirme yapmaktadır.

Erdemler Elektromekanik insan kaynakları yönetiminin hedefi; şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Erdemler Elektromekanik İK politikası ve uygulamaları; şirketin ve markaların iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı destekleyecek organizasyonel yetkinlik ve beceri setlerini oluşturmaya yönelik olarak tanımlanmış ve bu paralelde yönetilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi anlayışı, şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir.

Erdemler Elektromekanik İnsan Kaynakları vizyonu; stratejik hedeflere odaklanan, ölçülebilir sistemler kurarak motivasyonu sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, inovatif örgüt iklimini destekleyerek, çalışanların, potansiyel performanslarını ortaya çıkaran, yasalara saygılı, sektörünün tercih edilir lider firması olmaktır.

Günümüz dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmek için çalışanlarının gelişimi, odaklanılan en önemli konular arasındadır. İnsan Kaynakları stratejisi gereği süreçlerin değer üretecek şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.