background

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Değerli bir hazine olarak gördüğümüz çevreyi koruyarak bu insanlık mirasının, doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması amacıyla çaba göstererek gelecekte de insanlığının faydalanabilmesi için çevre politikamızın esaslarını harfiyen yerine getirmekteyiz.

Çevre Politikası esaslarımız çerçevesindeki

 • Uluslararası yasal düzenlemeler, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülükler kapsamında Çevre Yönetimi Sistemi’nin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirilmesini sağlamak
 • Çevre politikamızı; iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak
 • Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetimize devam etmek
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi için şirket çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
 • Şirket çalışanlarımızın çevre politikasının ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak için gerekli eğitim ve kaynak desteği almalarını sağlamak
 • Çevre yönetimi sistemimizi sürekli geliştirmek için çalışmak
 • Ekolojik dengeye zarar vermeden atıkları en aza indirmek, kirliliği kaynağında önlemek
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkenleri önlemek
 • Enerji, hava ve su gibi doğal kaynakları korumak için doğal kaynak kullanımını, atıkları, sızıntıları, dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek
 • Geri dönüşümlü ambalaj kullanmak
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bu risk oluşumlarını azaltmak
 • Doğal kaynakları koruma yöntemleri üzerinde çalışmalar yapmak

yönündeki tüm faaliyetlerimizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütmekte ve sürdürülebilir kalkınmaya destek vermekteyiz.